Petros Gougoulakis

Kompetensutveckling för sfi lärare (2005)
Lärarhögskolan i Stockholm
Myndigheten för skolutveckling

Denna text är en berättelse om några erfarenheter, som jag har haft förmånen att göra sedan den dagen jag lämnade mitt Grekland för att börja studera i Sverige. Det du kommer att läsa nedan är inte min livshistoria – åtminstone inte hela min livshistoria. Jag vill inbjuda dig till en resa – min svenska resa - med avstigningar på ett antal hållplatser där jag får möjlighet att dela med mig av mina upplevelser och intryck.