Ritva Lundberg

Kompetensutveckling för sfi-lärare
Lärarhögskolan i Stockholm
Myndigheten för skolutveckling

Runt tio procent av deltagarna inom sfi har mindre än 4 års skolbakgrund. Deltagarna kommer från kulturer där kunskaper och kompetenser för olika behov har funnits inom familjen, släkten eller hos grannar. I Sverige är situationen annorlunda och invandrare/flyktingar som är analfabeter ställs inför stora krav. Förutom att lära sig ett nytt språk ska man samtidigt lära sig att läsa och skriva på det nya språket. Alfabetisering är en process som består av många delar. Utgångspunkten är deltagarnas kunskaper och erfarenheter av text och erövrandet av läs- och skrivkunnighet sker på olika sätt och från olika håll alltifrån att tillsammans skriva texter till att enskilt arbeta med bokstäver och ljud.

Jag har arbetat drygt fem läsår som alfabetiseringslärare. Erfarenheterna har lärt mig mer och mer om vad som ger resultat och vad som inte gör det. Samtidigt lär sig elever på olika sätt, en metod passar en person medan en annan inte alls lär sig på det sättet. Här skriver jag ned några av mina vardagliga erfarenheter. De är inte sanningar eller forskningsresultat, det finns inget vetenskapligt i dem, de är flisor från en lärares arbete i ett klassrum.