Birgitta Mörkeberg och Carin Reimer

Kompetensutveckling för sfi-lärare (2006)
Lärarhögskolan i Stockholm
Myndigheten för skolutveckling

Vi har erfarenhet av att ha arbetat med LTG-metoden i grundskolan. Utan överdrift kan vi säga att mötet med LTG har haft stor och avgörande betydelse för vår syn på läsning och skrivning. Vi menar att LTG inte bara är en metod utan ett synsätt. Det var därför naturligt att vi tog med oss metoden och utvecklade och anpassade den när vi började arbeta med vuxna invandrare inom sfi. Här vill vi visa hur man konkret kan arbeta utifrån detta synsätt framför allt vid alfabetisering men även hur man inom övriga sfi kan utnyttja delar av den.