Anja Dufsten

Kompetensutveckling för sfi-lärare (2006)
Lärarhögskolan i Stockholm
Myndigheten för skolutveckling

SFA-Vård startade i januari 2001 som ett treårigt EU-projekt, ett samarbetsprojekt mellan tre närliggande kommuner. Upptagningsområdet är Stockholms län.

SFA-vård vänder sig till utländsk vårdpersonal med legitimationsyrken: läkare, tandläkare, sjuksköterskor, apotekare, biomedicinska analytiker m.fl. från såväl utomeuropeiska länder som EU-länder. Deltagarna studerar i genomsnitt 4 - 4,5 månader på heltid vid vardera sfi och svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Personalen består av en biträdande rektor, deltid, med fyra lärare i svenska, två vårdlärare i vårdsvenska och två datalärare samt tillgång till en studie-och yrkesvägledare.

Målet med verksamheten är att förkorta tiden till svensk legitimation genom en bestämd studieväg från SFA-Vård till Folkuniversitetet och därefter yrkeskomplettering, vilket ger en snabbare integration i det svenska samhället. Ett av delmålen är att deltagarna når sfi-nivån och svenska som andraspråk grundläggande nivå.