Stefan Falkenstad och Lina Kärnestam (2006)

Kompetensutveckling för sfi-lärare
Lärarhögskolan i Stockholm
Myndigheten för skolutveckling

Vi har under våren 2006 gjort en kvalitativ undersökning kring studerande med särskilda behov inom svenska för invandrare (sfi). Undersökningen bygger på 11 intervjuer på vardera en timme med verksamhetsansvariga, lärare och sfi-deltagare i fyra olika kommuner i en storstadsregion.