Licentiatuppsats, 2010
Malmö högskola. Lärarutbildningen

Studiens syfte är att från ett språkdidaktiskt perspektiv försöka förstå vilka möjligheter en ämneslärares undervisningsstrategier skapar för andraspråkselever att utveckla en språklig repertoar i ämnet.

De forskningsfrågor som behöver besvaras för att studiens syfte ska uppfyllas är följande:

  • Vilka allmändidaktiska och ämnesdidaktiska strategier använder den här kemiläraren i undervisningsförloppet som helhet?
  • Vilka språkdidaktiska strategier använder läraren i helklassamtalet som förs i undervisningsförloppet?
  • Vilka konsekvenser kan dessa strategier få för de här elevernas möjligheter att utveckla en språklig repertoar i ämnet?