Anne Markowski och Eva Hansson
Vuxenutbildningen, Södertälje kommun
Projektrapport höst 2013

Svenska för akademiker medicin och Odontologiska institutionen på KI samarbetade 2012-2013 i ett språkprojekt för utländska tandläkare. I projektets slutrapport konstateras att:

  • en varierande nivå i svenska, trots samma formella kunskaper från vuxenutbildningen, är ett problem både inom högskolan och för individerna.
  • ett fungerande yrkesspråk är avgörande inom ett vårdyrke som tandläkare, och föreslår att kompletteringsutbildningar riktade till nyanlända akademiker bör inbegripa viss språkundervisning.

Dessutom presenteras förslag på hur lärare inom högre utbildning kan bli språkligt mer tillgängliga utan att ändra undervisningens innehåll och hur lärdomar från projektet har förts tillbaka till Sfa-medicin och lagt grunden till en specialkurs för tandläkare.

Bakgrund

Sfx-utbildningen Svenska för akademiker medicin i Södertälje och Odontologiska institutionen på Karolinska Institutet genomförde läsåret 2012-2013 ett gemensamt språkprojekt på Kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen från land utanför EU (KUT). Bakgrunden till projektet var att kompletteringsstudenternas svenskkunskaper inte räckte till. En erfaren svensklärare från Sfa-medicin deltog under läsåret i kompletteringsutbildningen. Hon följde studenterna i utbildningen, utformade och genomförde språkstöd i grupp och individuellt samt iakttog studenternas språkutveckling under året.

Läs hela rapporten i sin helhet: Projektrapport Språkstöd på Kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen (873 Kb)