Sara Belin

C-uppsats, 2015
Språk- och litteraturcentrum
Institutionen för nordiska språk, Lunds universitet

Abstrakt

Det har länge funnits en samhällsdebatt kring svenska för invandrare (sfi) och dess möjligheter att stödja de sfi-studerande så att de utvecklar rätt svenska för arbetslivet, där det krävs att man kan kommunicera både i och om arbetet och för mer sociala ändamål.

Effektiviteten av praktik som medel för detta är omdebatterad. I denna studie undersöks därför den språkliga miljön runt två sfi-studerande på deras praktikplatser i hotellbranschen, där de praktiserar eftersom de har erfarenheter och intressen som matchar branschen. Studien bygger främst på en analys av ljudinspelningar av praktikanternas arbetsdagar, och beskriver den arbetsrelaterade muntliga kommunikation praktikanterna deltar i (kommunikation i och om arbetet) samt den yrkessvenska de hör (yrkesspecifika ord, fraser och formuleringar). Den arbetsrelaterade kommunikationen är framträdande i kommunikationen, som är varierad till sitt innehåll (instruktioner, frågor, rapporter, kommentarer etc) och har ett tydligt inslag av yrkessvenska. Sammantaget pekar studien på att den språkliga miljön på praktikplatserna har tydlig potential att bidra till att praktikanterna utvecklar rätt svenska inom sin bransch.

Ta del av uppsatsen: