Bosiljka Bozic, sfi-samordnare och Anna Rosengren, projektinitierare

Ett stort problem inom dagens sfi-undervisning är att eleverna sällan kommer i kontakt med andra svensktalande än sin lärare. De lär sig att förstå honom/henne, men när någon annan talar är det svårare då vi alla har olika dialekter, uttal, ordval mm. På museet skapas förutsättningar för möten och kommunikation med andra svensktalande människor. Här möter eleverna vuxna, barn, skolklasser, turister, museipersonal samt diverse aktörer från näringslivet som använder museets konferensverksamhet. Flera lärare framhåller just att museet är en idealisk mötesplats och utgångspunkt för samhällsorienterade diskussioner.