Forskning

Grundskola - Forskning

Här lägger vi ut information om aktuell forskning inom ämnesområdet. Det kan vara avhandlingar, C- och D- uppsatser från universitet och högskolor eller rapporter från Skolverket och andra myndigheter. Uppsatserna och rapporterna går att beställa från respektive högskola, universitet eller myndighet.

Ta gärna kontakt med Nationellt centrum om du känner till någon avhandling, uppsats eller rapport som kan vara av intresse för andra.

Avhandlingar & utredningar

MEDARBETARE

KONTAKT

Postadress
Nationellt centrum
för svenska som andraspråk
Institutionen för ämnesdidaktik
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Besöksadress
Universitetsvägen 10 E
Frescati, Stockholm
Södra huset, hus EF (paviljong mellan hus E och hus F), plan BV

NC i sociala medier

NC i sociala medier NC på Facebook NC på Instagram NC på Linkedin NC på Twitter NC på YouTube

NC på twitter