Litteratur

Grundskola - Litteratur

Här finns tips på facklitteratur och tidskrifter som är speciellt intressanta för dig som arbetar i grundskolan, samt Nationellt centrums symposierapporter.

Vad är språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt?

Lärarens förhållningssätt, attityder och val av arbetssätt har en avgörande betydelse för elevernas språk och kunskapsutveckling men vad innebär det och hur kan man lära mer om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt? Här får du både konkreta råd kring undervisning och tips om fortsatt läsning.

Vad är genrepedagogik?

Många är intresserade av att lära sig mer om genrepedagogik och här finns tips på litteratur och tv-program.

Facklitteratur

MEDARBETARE

KONTAKT

Postadress
Nationellt centrum
för svenska som andraspråk
Institutionen för ämnesdidaktik
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Besöksadress
Universitetsvägen 10 E
Frescati, Stockholm
Södra huset, hus EF (paviljong mellan hus E och hus F), plan BV

NC i sociala medier

NC i sociala medier NC på Facebook NC på Instagram NC på Linkedin NC på Twitter NC på YouTube

NC på twitter