Styrdokument

Grundskola - Styrdokument

Samtliga styrdokument finns att ladda ner från Skolverkets webbplats

Nationellt centrum har sammanställt och gjort direktlänkar dels till övergripande generella styrdokument, dels till styrdokument gällande svenska som andraspråk.

Du kan också ta del av Nationellt centrums webbsida Vanliga frågor - där svarar vi bland annat på frågor som rör styrdokumenten.

 

Allmänna råd utbildning för nyanlända elever

Nya allmänna råd om utbildning för nyanlända elever

Nyanlända elevers kunskaper ska bedömas inom två månader. Dessutom har nyanlända möjlighet att få en prioriterad timplan och att få viss del av undervisningen i en förberedelseklass. Det är några av de förändringar som nu träder i kraft och därför fastställer Skolverket nya allmänna råd om utbildning för nyanlända elever.

PROJEKTLEDARE

Grundskolans tidigare år

Monica Söderström Lareu

KONTAKT

Postadress
Nationellt centrum
för svenska som andraspråk
Institutionen för språkdidaktik
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Besöksadress
Universitetsvägen 10 E
Frescati, Stockholm
Södra huset, hus EF (paviljong mellan hus E och hus F), plan BV