Styrdokument

Grundskola - Styrdokument

Samtliga styrdokument finns att ta del av via Skolverkets webbplats:

Du kan också ta del av Nationellt centrum för svenska som andraspråks Vanliga frågor - där svarar vi bland annat på frågor som rör styrdokumenten.

Svenska som andraspråk i grundskolan

I grundskolan och grundsärskolan finns två svenskämnen, svenska och svenska som andraspråk. Här redogör vi för likheter och skillnader mellan ämnena samt var i styrdokumenten rätten till undervisning i svenska som andraspråk regleras.

KONTAKT

Postadress
Nationellt centrum
för svenska som andraspråk
Institutionen för språkdidaktik
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Besöksadress
Universitetsvägen 10 E
Frescati, Stockholm
Södra huset, hus EF (paviljong mellan hus E och hus F), plan BV