Grundskola

AKTUELLT

  • Välkommen till webbinarium med NC! 2023-03-22 Under våren bjuder vi in till en rad kostnadsfria webbinarier med olika teman och olika målgrupper. Du kan bland annat lära dig mer om Bygga svenska, hur du i förskolan kan stötta flerspråkiga barns språkutveckling eller hur du på komvux kan anpassa undervisningen efter elevernas behov av lärande.
  • (2022) Everyday Language Practices and the Interplay of Ideologies, Investment and Identities 2023-02-09 Vilka språk använder elever på fritiden i språkligt heterogena grupper i årskurs 6–7, där drygt hälften är födda i Sverige? Svenska och engelska dominerar fritiden medan modersmålet dominerar i hemmet i interaktion med föräldrar och släkt. Med syskon är svenska vanligt men i kombination med modersmålet. Det här visar en ny avhandling från Göteborgs universitet.
  • Ny version av Bildteman – Flerspråkig bildordbok 2023-01-23 Temaordboken Bildteman har nu kommit i en ny, uppdaterad version. Bilderna finns hittills på 10 olika språk och kan användas såväl inom förskola och grundskola, som inom gymnasium och komvux.
  • Läsinlärning för elever med annat modersmål än svenska 2023-01-13 Att lära sig läsa och skriva på sitt andraspråk innebär flera utmaningar. En nyligen publicerad studie gjord av Fälth m.fl. (2022) visar att elever med svenska som andraspråk inte nås av den traditionella läs- och skrivundervisningen.

Forskning

Nationellt centrum informerar om aktuell forskning inom ämnesområdet. Det kan vara avhandlingar, uppsatser eller rapporter.

Litteratur

Nationellt centrum tipsar om facklitteratur och tidskrifter som är speciellt intressanta för dig som arbetar i grundskolan.

Styrdokument

Här finns länkar till aktuella styrdokument som skollag, läroplan och kursplaner samt övrigt stöd som Skolverket erbjuder.

Vanliga frågor

Nationellt centrum svarar på vanliga frågor om svenska som andraspråk. Här hittar du frågor och svar som är relaterade till grundskolan.

MEDARBETARE

KONTAKT

Postadress
Nationellt centrum
för svenska som andraspråk
Institutionen för ämnesdidaktik
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Besöksadress
Universitetsvägen 10 E
Frescati, Stockholm
Södra huset, hus EF (paviljong mellan hus E och hus F), plan BV

NC i sociala medier

NC i sociala medier NC på Facebook NC på Instagram NC på Linkedin NC på Twitter NC på YouTube

NC på twitter