Gymnasieskola

AKTUELLT

  • Nyanlända elever - viktiga länkar 2022-03-07 När man får nyanlända elever kan det många frågor som väcks. I den här artikeln har vi samlat en del viktiga länkar om mottagande, organisation och undervisning av nyanlända elever.
  • Regeringen beslutar om översyn av svenskämnena 2022-02-21 Nu ger regeringen Skolverket i uppdrag att göra en bred översyn av ämnena svenska som andraspråk och svenska i grund- och gymnasieskolan, särskolan och komvux. Det är svenska som andraspråk som är i fokus.
  • Vad gör en SKUA-utvecklare? 2022-02-15 Som en del i arbetet med kompetensutveckling i SKUA har NC sedan 2016 haft ett uppdrag genom Skolverket att genomföra en utbildning för utvalda lärare, deras rektorer och förvaltningschefer inom både grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Deltagande lärare ska efter utbildningen initiera, utforma och genomföra kommunens kompetensutvecklande insatser inom SKUA.
  • Remissomgång för reformen kring ämnesbetyg 2022-02-10 Ämnesbetyg planeras att ersätta kursbetyg på gymnasiet, gymnasiesärskolan, gymnasiala vux komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå.. Mellan 10 februari och 9 maj kan du som enskild person, som grupp, eller som organisation lämna synpunkter i den första remissomgången med de förslag Skolverket tagit fram.
gymnasieelever

Forskning

Nationellt centrum informerar om aktuell forskning inom ämnesområdet. Det kan vara avhandlingar, uppsatser eller rapporter.

Litteratur

Nationellt centrum tipsar om facklitteratur och tidskrifter som är speciellt intressanta för dig som arbetar i gymnasieskolan.

Styrdokument

Här finns länkar till aktuella styrdokument som skollag, läroplan och kurs- eller ämnesplaner samt övrigt stöd som Skolverket erbjuder.

Vanliga frågor

Nationellt centrum svarar på vanliga frågor om svenska som andraspråk. Här hittar du frågor och svar som är relaterade till gymnasieskolan.

MEDARBETARE

KONTAKT

Postadress
Nationellt centrum
för svenska som andraspråk
Institutionen för språkdidaktik
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Besöksadress
Universitetsvägen 10 E
Frescati, Stockholm
Södra huset, hus EF (paviljong mellan hus E och hus F), plan BV

NC i sociala medier

NC i sociala medier NC på Facebook NC på Instagram NC på Linkedin NC på Twitter NC på YouTube

NC på twitter