Konferenser och symposier

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Nationellt centrum för svenska som andraspråk
  4. Konferenser och symposier
Konferenser och symposier

Symposium för lärare i svenska som andraspråk

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) anordnar vart tredje år en nationell konferens som riktar sig till lärare och skolledare inom grundskolan, gymnasieskolan, sfi och vuxenutbildningen.

11-12 oktober 2018 är det dags för Symposium 2018 vid Stockholms universitet. Konferensen är tyvärr redan fullbokad och det går inte längre att anmäla sig. Då efterfrågan har varit väldigt stor kommer vi spela in vissa programpunkter så man kan ta del av vissa föreläsningar i efterhand.

Temat för konferensen denna gång är Litteraciteter och flerspråkighet. Litteracitet är ett brett och mångfacetterat begrepp, och av central betydelse för oss som lärare i svenska som andraspråk. Symposium 2018 kommer att ta upp och utforska teman som flerspråkig litteracitet, ämneslitteracitet, multimodal litteracitet, kritisk litteracitet och digital litteracitet. Vi har bjudit in både forskare och praktiker - med undervisningen i fokus.

Några av de som föreläser på Symposium 2018 är Qarin Franker, Debra Myhill, Lise Iversen Kulbrandstad, Jennifer Rowsell och Michael Svendsen Pedersen.

Konferenser och symposier

Här finns information om de konferenser som Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) anordnar.

KONTAKT

Postadress
Nationellt centrum
för svenska som andraspråk
Institutionen för språkdidaktik
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Besöksadress
Universitetsvägen 10 E
Frescati, Stockholm
Södra huset, hus EF (paviljong mellan hus E och hus F), plan BV

Föreståndare
Karin Sandwall
karin.sandwall@andrasprak.su.se
073-270 4318

Administratör
Jan Wallinder
info@andrasprak.su.se
08-1207 6694