Nationellt centrum för svenska som andraspråk inbjöd i januari 2015 till konferensen

Språkintroduktion - organisation, undervisning och bedömning

NC anser det angeläget att fokusera gymnasieskolans språkintroduktion, ett av de fem introduktionsprogram som infördes med Gy 11. Programmets organisation och undervisningsformer varierar stort runt om i landet, vilket gör det angeläget att utifrån aktuell forskning, nya initiativ från riksdag och regering samt utifrån goda organisatoriska och didaktiska exempel belysa språkintroduktionsprogrammet och dess elever. Genom att under konferensdagarna förena dessa skiftande perspektiv inkluderas både verksamhetsnivå och nationell nivå. Nationellt centrums ambition var vidare att under dagarna ge utrymme för information, reflektion, erfarenhetsutbyte och diskussion.

Åhörarkopior

Program

Inbjudan och program till konferens om språkintroduktionsprogrammet (165 Kb)