NC bjöd den 16 januari 2020 in till en konferens "Vadan och varthän? Dåtid, nutid och framtid för svenska i ett andraspråksperspektiv". NC ville samla forskare och utbildningsaktörer för att ta avstamp i ämnets utveckling hittills och blicka framåt för att formulera vad som behöver göras framöver gällande forskning, undervisning och utbildningspolitiskt arbete kring svenska i ett andraspråksperspektiv. NC menar nämligen att det är hög tid att (igen) ställa sig frågan om det är ändamålsenligt med två svenskämnen i dagens skola. Konferensen ska ses som ett led i NCs arbete att få till stånd en debatt kring den frågan. 

Konferensen var dessutom en avtackning av Monica Axelsson och Inger Lindberg, som nyligen har gått i pension.

Formen för konferensen bestod av presentationer av ett antal ledande forskare och utbildningsaktörer med efterföljande diskussionspass där deltagarna utbytte tankar och idéer med varandra. Deltagarna hade också möjlighet att skicka synpunkter till NC för sammanställning.

Medverkande presentatörer

För att ta del av de inspelade presentationerna, klicka på rubriken efter presentatörens namn

Inger Lindberg, professor emerita i tvåspråkighet med inriktning på andraspråksinlärning, Stockholms universitet:

Monica Axelsson, professor emerita i tvåspråkighet med inriktning på svenska som andraspråk, Stockholms universitet:

Päivi Juvonen, professor i svenska som andraspråk, Linnéuniversitetet:

Christina Hedman, professor i svenska som andraspråk med didaktisk inriktning, Stockholms universitet:

Åsa Wedin, professor i pedagogiskt arbete, Högskolan Dalarna:

Tommaso Milani, professor i flerspråkighetsforskning, Göteborgs universitet:

Kenneth Hyltenstam, professor emeritus i tvåspråkighetsforskning, Stockholms universitet:

Anna Kaya, samverkansstrateg på NC, lärare i svenska som andraspråk, Sollentuna kommun:

Avslutande sammanfattning av konferensen. Inger Lindberg och Monica Axelsson i samtal med Aina Bigestans.

Alla inspelningar i samlad spellista

Alla presentationer inkl det avslutande samtalet finns även samlade i följande spellista: