Övriga konferenser

Alfakonferens 2023 – Vuxna invandrare med kort eller ingen tidigare skolgång

Alfarådet anordnar 19-21 april 2023 den 15:e nordiska konferensen om grundläggande litteracitet för vuxna invandrare. Anmälan till Alfarådets konferens är nu stängd.

Vadan och varthän? Dåtid, nutid och framtid för svenska i ett andraspråksperspektiv.

NC bjöd den 16 januari 2020 in till en konferens "Vadan och varthän? Dåtid, nutid och framtid för svenska i ett andraspråksperspektiv". NC ville samla forskare och utbildningsaktörer för att ta avstamp i ämnets utveckling hittills och blicka framåt för att formulera vad som behöver göras framöver gällande forskning, undervisning och utbildningspolitiskt arbete kring svenska i ett andraspråksperspektiv. Här kan du ta del av konferensen i efterhand.

Konferens om språkintrokonferensen 2019

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) inbjuder till

Konferens om språkintroduktionsprogrammet

Nyanlända ungdomars språkutveckling i en digital tid - organisation och undervisning

21 - 22 mars 2019 i Stockholm

Under konferensdagarna förenas ny forskning med beprövade och goda undervisningserfarenheter. Vidare ges under konferensen utrymme för workshoppar samt reflektion och erfarenhetsutbyte.

Konferens om språkintroduktionsprogrammet 2016

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) inbjöd i september 2016 till

Konferens om språkintroduktionsprogrammet

- organisation, kartläggning och bedömning

1-2 september 2016 i Göteborg

Det oroliga läget i världen har bidragit till den stora elevtillströmningen till språkintroduktionsprogrammet och antalet elever som började i språkintroduktion förra året ökade dramatiskt i många kommuner. NC ville därför samla skolledare, lärare, studiehandledare och studie- och yrkesvägledare från hela landet för att lyfta aktuella frågor och ge information. Medverkande föreläsare på konferensen var forskare från olika lärosäten, representanter för Skolverket och SPSM samt verksamma lärare, studiehandledare och studie- och yrkesvägledare.

Konferens om språkintroduktionsprogrammet 2015

Nationellt centrum för svenska som andraspråk inbjöd i januari 2015 till konferensen

Språkintroduktion - organisation, undervisning och bedömning

NC anser det angeläget att nu fokusera gymnasieskolans språkintroduktion, ett av de fem introduktions- program som infördes med Gy 11. Programmets organisation och undervisningsformer varierar stort runt om i landet, vilket gör det angeläget att utifrån aktuell forskning, nya initiativ från riksdag och regering samt utifrån goda organisatoriska och didaktiska exempel belysa språkintroduktionsprogrammet och dess elever. Genom att under konferensdagarna förena dessa skiftande perspektiv inkluderas både verksamhetsnivå och nationell nivå. Nationellt centrum för svenska som andraspråks ambition var vidare att under dagarna ge utrymme för information, reflektion, erfarenhetsutbyte och diskussion.

KONTAKT

Postadress
Nationellt centrum
för svenska som andraspråk
Institutionen för språkdidaktik
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Besöksadress
Universitetsvägen 10 E
Frescati, Stockholm
Södra huset, hus EF (paviljong mellan hus E och hus F), plan BV