Vi gratulerar Helen Forsström Norén, årets mottagare av Carin Rosanders språkdidaktiska pris 2012.

Helen Forsström Norén får priset för sina insatser som lärare i svenska som andraspråk där hon visat prov på framstående språkdidaktisk utveckling och pedagogiskt nytänkande i Carin Rosanders anda.

 

Helen Forsström Norén
 
 

 

Pris för pedagogiskt nytänkande

Universitetsadjunkt Carin Rosanders gärning präglades av en vision om en skola som ger alla barn möjligheter att utvecklas utifrån sina förutsättningar, oavsett modersmål och bakgrund.

Priset till Carin Rosanders minne inrättades i samband med hennes bortgång den 6 juli 2011 och består av ett stipendium för resa till och deltagande i konferens med anknytning till ämnesområdet motsvarande 10.000 kronor.