Vuxenutbildningen ställer höga krav på flexibilitet och individanpassning. I detta seminarium kommer jag att dela med mig av erfarenheter och tankar kring arbetssätt för gruppundervisning som möjliggör både individanpassning och hög grad av elevaktivitet. I det elevaktiva ingår att hitta vägar att göra eleverna till resurser för varandra så att deras språkanvändning både utmanas och utvecklas. Digitala redskap som också inkluderar användandet av film och inspelade radioprogram är naturliga redskap i den slags undervisning som jag vill redovisa och också diskutera.

Om presentatören

Theres Brännmark arbetar som lärare i svenska som andraspråk samt förstelärare på Komvux i Kalix. 2013 erhöll hon Svenska Akademiens svensklärarpris för sitt arbete. Under de senaste åren har hon drivit tre olika utvecklingsprojekt inom sfi med fokus på nätbaserad utbildning och digitala verktyg. Dessa utvecklingsarbeten har så klart färgat hennes egen undervisning inom grundläggande sva och sva på gymnasienivå. Inom ramen för de olika projekten har hon ansvarat för att planera och organisera kompetensutvecklingsdagar inom bland annat Det flippade klassrummet, digitala verktyg, både inom det egna kollegiet men också i samverkan med andra närliggande kommuner.

I mån av tid delar hon också med sig av sina tankar och erfarenheter i sin blogg www.theresbrannmark.blogspot.se. Däremellan försöker hon hålla sig à jour om vad som diskuteras på twitter under alias @BBrnnmark.

Målgrupp

Av särskilt intresse för: sfi, vuxenutbildning, språkintroduktion, grundskolan 7-9.

Nyckelord: digitala redskap, nyanlända, andraspråksdidaktik

Åhörarkopior