Detta seminarium kommer att belysa språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt där nyanlända elevers modersmål används som resurs i lärandet. En viktig bas är samarbetet mellan språk- och ämneslärare. Vår pedagogiska planering är tematisk med fokus på olika genrer. Vi har även startat ett utvecklingsarbete utifrån Reading to Learn-modellen.

Vi menar att elevernas språk- och kunskapsutveckling går fortare framåt när vi lärare arbetar utifrån en samsyn vad gäller kursplaner och planering. Vi kommer ge konkreta exempel på hur vi arbetar med stöttning, formativ bedömning samt modellering i undervisningen på såväl svenska som på elevernas modersmål (somaliska och arabiska).

I seminariet kommer vi att förutsätta grundläggande förtrogenhet med genrepedagogiska begrepp och arbetssätt.

Om presentatörerna

Lina Cakar är lärare i matematik, NO och modersmål. Hon arbetar som modersmålslärare och studiehandledare i arabiska i Norrköpings kommun. Lina har mångårig erfarenhet av att stötta och undervisa nyanlända elever och vuxna.

Jilda Sürüp är förstelärare och arbetar med nyanlända elever i Norrköpings kommun. Hon har under flera år arbetat med genrepedagogik främst i årskurserna 3-6 och 7-9. Hon har i sitt arbete alltid strävat efter att utveckla samarbete mellan modersmålslärare, klasslärare och studiehandledare.

Målgrupp

Av intresse för: grundskolan, språkintroduktion

Nyckelord: nyanlända, samarbete, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, Reading to Learn, flerspråkighet som resurs