På Navets skola i Örebro startade en grupp lärare en språkklass för nyanlända elever (13-18 år) med somaliska som modersmål. Ambitionen var att utveckla en undervisning där eleverna inte bara skulle utveckla språket men också kunskaper i alla skolämnen. Viktigt i arbetet var också att inkludera elevernas förstaspråk som en viktig resurs i undervisningen, vilket innebar att studiehandledare och modersmålslärare ingick i arbetslaget. Vi kommer att i denna presentation att redovisa hur arbetet kring denna grupp nyanlända organiserades, om resultat, utmaningar och framgångsfaktorer. Ni kommer också att få ta del av illustrerande exempel från elevernas undervisning.

Om presentatörerna

Suzanne Gynnhammar är 4-9 lärare i SO och svenska som andraspråk samt studie- och yrkesvägledare. Hon har i likhet med Josefin lång erfarenhet av undervisning för flerspråkiga elever.

Josefin Nilsson är 4-9-lärare i svenska, svenska som andraspråk och engelska. Josefin studerar på masterprogrammet i svenska som andraspråk på Stockholms universitet och håller föreläsningar om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, lässtrategier och undervisning för nyanlända elever. Josefin har de senaste åren arbetet med stöd, fortbildning och skolutveckling med fokus på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, flerspråkighet och nyanlända i Örebro kommun och fick 2014 Örebro kommuns pedagogiska pris.

Suzanne och Josefin deltar båda aktivt i sociala medier och har bland annat skrivit artiklar riktade till lärare. Undervisning i språkklassen på Navets skola går att följa på bloggen navetssprakklass.wordpress.com. Mer om undervisningen på Navets skola finns att läsa i reportageboken Se språket i ämnet, (red. Vestlin, 2014) utgiven av Lärarförbundets förlag. Det finns också en film från Läslyftet där Suzanne och eleverna från språkklassen deltar.

Målgrupp

Av intresse för: grundskolan, språkintroduktion

Nyckelord: nyanlända, organisation, samarbete, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, flerspråkighet som resurs

Åhörarkopior

Ta del av åhörarkopior.