Mitt avhandlingsprojekt handlar om de flerspråkiga elevernas möjligheter att i skolan i Sverige respektive Australien fortsätta utveckla sin multilitteracitet (multiliteracy). I det här seminariet kommer jag att diskutera några utdrag ur mitt material som rör studiehandledares roll i den svenska skolan. Jag kommer att visa hur denna grupp av lärare kan stärka elevernas möjligheter att använda alla sina språkliga resurser i skolarbetet och också stötta ämneslärarnas undervisning när de har flerspråkiga elever i klassrummet. Seminariespråket kommer att vara både engelska och svenska. 

Om presentatören

Anne Reath Warren är doktorand vid Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet. Hennes avhandlingsprojekt har arbetstiteln Developing and using the Mother Tongue in Sweden and Australia – case studies of linguistic ecologies exploring opportunties for the development of multiliteracy. Anne är även utbildad lärare i engelska som andraspråk och har arbetat som lärare i Australien, Storbritannien och Sverige.

Målgrupp

Av intresse för: grundskola

Nyckelord: translanguaging, flerspråkighet som resurs

Åhörarkopior