Denna föreläsning spelades in i del 1 och del 2 som finns inbäddade längst ner för den som vill ta del av föresläsningen i efterhand.

I denna föreläsning kommer jag att försöka sätta ord på tendenser inom vuxenutbildningen som kanske många av er som deltar i konferensen har iakttagit. En rad frågor är alltid viktiga att ställa när det kommer till offentligt finansierad utbildning: Vilka är det som deltar i utbildningen? Vem är den avsedd för och vad är dess syfte?  Vilken roll spelar dagens vuxenutbildning i samhället? Vad innebär konkurrensutsättningen inom vuxenutbildningen för dem som deltar och för dem som ansvarar för genomförandet?

Vuxenutbildningen har under de senaste två decennierna förändrats, inte bara i Sverige men också internationellt. Dessa förändringar innebär att det blir ännu viktigare att ställa sig frågan om vilken roll vuxenutbildningen ska spela i dagens nuvarande och framtida samhälle.

Om presentatören

Andreas Fejes har en bakgrund som SO-lärare och innehar Sveriges enda professur i vuxenpedagogik. Han är verksam vid Linköpings universitet och har även ett stort internationellt engagemang; under åren 2007 till 2012 var han generalsekreterare för den europeiska föreningen för vuxenpedagogisk forskning. Han har också tagit initiativ till och är huvudredaktör för en internationell tidskrift European Journal for Research on the Education and Learning of Adults.  Antologierna Lärandets mångfald: om vuxenpedagogik och folkbildning (2013) och Anställningsbarhet: perspektiv från utbildning och arbetsliv (2009) och boken Kunskapers värde: Validering i teori och praktik (2005/2010) är några av många publikationer som Andreas Fejes varit inblandad i.

Målgrupp

Av intresse för: sfi, vuxenutbildning

Nyckelord: utbildningspolitik, forskning om vuxenutbildning, vuxenpedagogik

Åhörarkopior

Inspelning av föreläsning, del 1 - vuxenutbildningens nuläge

Inspelning av föreläsning, del 2 -
Ett forskningsprojekt om meningsskapande i vuxenutbildning