Anmälan

Anmälan till Symposium 2018

11-12 oktober 2018 är det dags för Symposium 2018 på Stockholms universitet. Konferensen är fullbokad och det går inte längre att anmäla sig men här finns information om betalnings- och avbokningsförfarande.

Det finns tyvärr ingen reservlista man kan skriva upp sig på.

FRÅGOR OM ANMÄLAN

Symposium 2018

Frågor om registrering och betalning skickas till symposium2018reg@su.se

KONTAKT

Postadress
Nationellt centrum
för svenska som andraspråk
Institutionen för ämnesdidaktik
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Besöksadress
Universitetsvägen 10 E
Frescati, Stockholm
Södra huset, hus EF (paviljong mellan hus E och hus F), plan BV