Anna Wirstedt
Anna Wirstedt

Åhörarkopior Anna Wirstedt (832 Kb)

Presentationen baseras på en studie där jag har undersökt hur lärare kan kommunicera ett ämnesinnehåll i teknik med nyanlända elever. Fokus i studien var på resurser, utöver tal och skrift, för att kommunicera. Jag kommer att prata om uttryckssätten som jag såg att läraren använde sig av och hur hen använde dem, för att sedan diskutera hur man som lärare kan tänka kring det egna upplägget av undervisningen, för att möjliggöra multimodal kommunikation. Jag kommer att ta upp hur de observationer jag gjort av multimodal teknikundervisning kan tillämpas även i andra ämnessammanhang.

Om presentatören

Anna Wirstedt arbetar på Malmö universitet och har tidigare arbetat som MaNO-lärare i årskurs 6-9

Målgrupp

Av intresse för: Grundskolan 4-9

Nyckelord: multimodal litteracitet, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, ämnesdidaktik, nyanlända elever, ämneslitteracitet