David Haas
David Haas

Åhörarkopior David Haas, Johan Hedberg och Viktoria Steen (514 Kb)

Förmågan till kritisk läsning är viktig för att uppfylla kursmålen för svenska som andraspråk i grundläggande vuxenutbildning.

Ett av målen i svenska som andraspråk i grundläggande vuxenutbildning är att utveckla förmågan till kritisk läsning. I dagens informationsflöde är denna förmåga viktigare än någonsin för den som vill bli en aktiv samhällsmedborgare i ett demokratiskt samhälle. I ett pågående aktionsforskningsprojekt undersöks vad det är denna kritiska förmåga innebär och hur man genom undervisning kan öka de studerandes förmåga att urskilja texters uttalade och outtalade budskap. I presentationen kommer vi att redogöra för studien och några preliminära resultat.

Om presentatörerna

Johan Hedberg
Johan Hedberg

David Haas, Johan Hedberg och Viktoria Steen är sfi och sva-lärare vid Stockholms intensivsvenska för akademiker (SIFA) och driver tillsammans ett forsknings- och utvecklingsprojekt inom STLS, en plattform för lärardriven forskning med säte i Stockholms stad.

Målgrupp

Av intresse för: sva grundläggande vux, sfi allmänt, språkintro

Nyckelord: kritisk litteracitet, akademisk litteracitet, kritisk läsning och avancerad läsutveckling

 

 

Viktoria Steen
Viktoria Steen