Annika Norlund Shaswar
Annika Norlund Shaswar

Åhörarkopior Ivana Eklund och Annika Norlund Shaswar (1388 Kb)

Denna föreläsning spelades in och kan tas del av i efterhand.

Denna presentation fokuserar på grundläggande läs- och skrivundervisning inom sfi. Vi vill belysa möjligheterna att i undervisningen ta tillvara de studerandes flerspråkighet och erfarenheter av att använda digitala verktyg i vardagslivet. Även studerande som ännu inte har haft möjligheten att lära sig att läsa och skriva har rika erfarenheter av att använda skrift för skilda syften.

Presentationen handlar om hur de studerandes vardagliga erfarenheter av skrift kan synliggöras i klassrummet och hur de kan ges möjlighet att dra nytta av dessa erfarenheter i sitt lärande.

Ivana Eklund
Ivana Eklund

Detta är en lärar- och forskargemensam presentation där forskningsresultat kring vuxnas litteracitetsutveckling (Annika Norlund Shaswar) behandlas utifrån en tillämpning i undervisningspraktiken (Ivana Eklund). På vilket sätt är forskarens empiriska och teoretiska slutsatser didaktiskt relevanta för sfi-undervisningen?

Om presentatörerna

Annika Norlund Shaswar är lektor i språkdidaktik med inriktning mot svenska som andraspråk och forskar om användningen av digitala verktyg och flerspråkighet inom den grundläggande läs- och skrivundervisningen

Ivana Eklund är sfi-lärare, författare och  utbildar sfi-lärare och andra lärare kring bland annat digitala resurser och språkutvecklande arbetssätt

Inspelning av föreläsning

Målgrupp

Av intresse för: sfi studieväg 1

Nyckelord: digital litteracitet, multimodal litteracitet, Fferspråkig litteracitet, grundläggande läs- och skrivutveckling, grundläggande läs- och skrivundevisning, digitala verktyg