Åhörarkopior John Airey (820 Kb)

Föreläsningen spelades in och kan tas del av i efterhand.

I will be presenting in English and discussing various aspects of disciplinary literacy such as bilingual disciplinary literacy, multimodal disciplinary literacy and different visions of disciplinary literacy in terms of the different sites that disciplinary literacy is developed for (academy, workplace and society). I will also discuss the mismatch between different literacies for different disciplines and how this can play out in practice, and what you as a teacher can bear in mind with regard to differences between literacies.

Om presentatören

John Airey har arbetat vid institutionen för fysik och astronomi, Uppsala universitet, lektor i fackspråklig engelska samt nu som lektor vid institutionen för matematik och naturvetenskapens didaktik. Hans forskningsintresse har hela tiden rört det ämnespecifika språkets betydelse för lärandet.

Inspelning av föreläsning

Målgrupp

Av intresse för: universitet och högskola,

Nyckelord: akademisk litteracitet, avancerad litteracitet, språk och ämne