Maria Rydell
Maria Rydell

Åhörarkopior Maria Rydell (796 Kb)

Jag kommer att presentera en ny studie som handlar om sfi-deltagares syn på vad det innebär att vara "en kompetent språkbrukare". Utifrån sfi-deltagarnas kommunikativa erfarenheter kommer jag att problematisera de antaganden som ofta görs i den offentliga debatten om att det är en plikt för vuxna migranter att lära sig bra svenska, helst snabbt och att detta är en process som bygger på eget ansvar. I anslutning till presentationen kommer jag att diskutera hur metaspråkliga samtal kan användas i undervisningen.

Om presentatören

Maria Rydell är doktorand på Institutionen för svenska och flerspråkighet på Stockholms universitet. Hon arbetar för närvarande på en avhandling om interaktion i muntliga prov på sfi (kurs D). Maria har även arbetat med att ta fram en bedömningsmodell för nyanländas språkutveckling i svenska och som provkonstruktör för nationella slutprov i sfi.

Målgrupp

Av intresse för: sfi

Nyckelord: muntlig litteracitet, bedömning, samtal, språkliga ideologier