Ingegerd Enström
Ingegerd Enström

Åhörarkopior Ingegerd Enström (441 Kb)

Ordförrådet utgör en mycket central del av den språkliga kompetensen. Men hur ska man handskas med den enorma mängden ord som finns i ett språk? För att ordundervisningen ska kunna bli effektiv och framgångsrik krävs att lärare, och i viss mån även inlärare, skaffar sig teoretiska insikter om hur ordförrådet är uppbyggt och hur ordinlärning går till. I presentationen ges flera praktiska exempel på hur detta kan ingå i undervisningen.

Om presentatören

Ingegerd Enström är författare till den uppskattade boken Ordens värld (Hallgren & Fallgren) och har under många år arbetat som lektor vid Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet. Hennes forskningsområde är ordförråd och ordinlärning.

Målgrupp

Av intresse för: gymnasium, vuxenutbildning

Nyckelord: ordförråd, ordinlärning