Monica Lindvall
Monica Lindvall

Åhörarkopior Monica Lindvall (944 Kb)

En presentation av ett tematiskt, ämnesövergripande arbete om identitet, kärlek och jämställdhet, angelägna och engagerande ämnen för och med nyanlända elever inom språkintroduktionsprogrammet.

Att litteracitet är aktivitet (Barton & Hamilton, 1998) är utgångspunkt för det ämnesövergripande arbetet där ämnena svenska som andraspråk, samhällskunskap, historia, biologi och bild inkluderas i temat som bygger på de nyanlända elevernas nyfikenhet och önskemål att få samtala, läsa och producera texter om identitets- och relationsfrågor. Innehållet utgår i varje ämne från styrdokumenten och tar i exempelvis samhällskunskap avstamp i unga människors identiteter och livsstilar, familjen och andra samlevnadsformer, könsroller, sexualitet och jämställdhet (centralt innehåll åk 4-6 och åk 7-9).

Elevernas språkliga och sociokulturella resurser är utgångspunkten i arbetet med text, bild och film och bekräftelse av elevernas identiteter är en viktig och stor del för engagemang i deras skolarbete då de i skolan ska lära ett nytt språk, lära ämnen på det nya språket och många gånger samtidigt utanför skolan vara en del av en lång och osäker asylprocess.

Om presentatören

Monica Lindvall är medarbetare på Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) med ansvar för språkintroduktion och svenska som andraspråk på gymnasiet,

Målgrupp

Av intresse för: språkintroduktion, grund 7-9

Nyckelord: litteracitet, ämnesövergripande, identitet, kärlek, multimodalitet