Sari Vuorenpää
Sari Vuorenpää

Åhörarkopior Sari Vuorenpää (1324 Kb)

När eleven Paula frågar om hon får skriva på tre språk visar lärarens svar och agerande vilken resursanvändning som ryms inom den rådande litteracitetspraktiken. Presentationen visar hur skollitteracitet sitter i väggarna och uttrycks i tal- och skriftspråkliga handlingar. Flerspråkighet kan vara en användbar resurs oavsett lärarens språkbakgrund. Jag utgår från litteracitetskedjorna berättelse, dikt och fakta, och diskuterar vad som kan göras för att medvetet använda olika samtalsmönster i skolan. Vi får följa hur lärare och elever konstruerar en flerspråkig miljö där språken flätas samman. Presentationen utgår från min avhandling Litteracitet genom interaktion (2016).

Om presentatören

Sari Vuorenpää är lektor i läs- och skrivutveckling vid institutionen för språkdidaktik och postdoktor inom forskningssatsningen Barn, migration och integration vid Barnsrättscentrum, Stockholms universitet. Sari har en bakgrund som lärare och lärarutbildare i svenska som andraspråk.

Målgrupp

Av intresse för: grundskola

Nyckelord: flerspråkig litteracitet, klassrumsinteraktion, muntlig litteracitet, translanguaging, litteracitetspraktiker