Nedan återfinns programmet för grundskolespåret i sin helhet, uppdelat på torsdag 11 oktober och fredag 12 oktober. Programmet för vux- och gymnasiespåret löper parallellt men har inte samma tider för pauser och stående lunch.

De olika programpunkterna har egna sidor. Klicka på länkarna för att läsa mer om innehållet i presentationen, ta del av åhörarkopior samt för att ta del av information om presentatörerna. En del presentationer har spelats in och dessa inspelningar kommer att, efter redigering, återfinnas på föreläsarens presentationssida.

Program torsdag 11 oktober 2018

08.30 - 09.30 Registrering

09.30 - 10.00 Konferensinledning i Aula Magna av Karin Sandwall, föreståndare för Nationellt centrum för svenska som andraspråk

10.00 - 11.00 Arbete med elevers litteraciteter – ett gränsöverskridande visuellt, verbalt och flerspråkigt arbete - Qarin Franker, Aula Magna

11.15 - 12.15 Stående lunch

12.15 - 13.15 Reimaging Literacy Lives: Being, Feeling, Knowing with Language Learners - Jennifer Rowsell, Aula Magna

13.15 - 13.30 Förflyttning

13.30 - 14.30 Valbara presentationer:

 

Titel Presentatör Målgrupp Lokal
Textskapande i NO-ämnen på lågstadiet Ewa Bergh Nestlog grund 1-3, 4-6 Mimer
Modersmålsundervisningens roll för utveckling av litteracitet på flera språk Christina Hedman och Natalia Ganuza grund, gy B5
Läslust och litteracitet i en digital tid Hülya Basaran och Tobias Gard grund C6
Tegn på sprog -10 års samarbejde om flersprogethed og literacy i danske skoler Line Møller Daugaard grund Polstjärnan
Workshop: Muntlig interaktion och kunskap om multimodala resurser i skolans digitala miljö Kristina Aldén och Mariana Sellgren grund E306
Att kommunicera teknikinnehåll med nyanlända elever Anna Wirstedt grund 4-9 Spelbomskan


14.30 - 15.00 Kaffe och förflyttning

15.00 - 16.00 Valbara presentationer från båda spåren:

Titel Presentatör Målgrupp Lokal
Workshop: Ämnesövergripande arbete med resonerande texter i SO Björn Kindenberg och Maria Wiksten grund, gy B3
Digitala spel för engagerat lärande inom svenskämnet Eva Lindqvist och Ewa Jacquet grund, gy A5137
Olika läs- och skrivarter i olika ämnen Caroline Liberg grund B5
Möjlighet att lära Josefin Nilsson grund D7
Konsten att undervisa om ord Ingegerd Enström grund Aula Magna
Med andra ord – samspel och villkor för nyanlända barns litteracitetsutveckling Susanne Duek grund 1-3 Spelbomskan
Utveckling av en didaktisk modell för integrerad språk- och yrkesutbildning Malin Dahlström och Lisa Gannå sfi, vux, yrkesintro C6
Digital literacy practices in the everyday lives of Syrian newcomers Stefan Vollmer sfi, vux, språkintro E306
RSFI-modellen i Hässleholm, integration och språkutbildning på goda grunder Grahn-Hillve, Hillve, Krstic och Olsson sfi E319
Att utveckla kritisk litteracitet i den grundläggande vuxenutbildningen Haas, Hedberg och Steen grundvux, sfi, språkintro B4
Arbeidsrettet andrespråkslæring for innlærere med liten skolebakgrunn Gro Smørdal och Astrid Stotesbury språkintro, sfi Bergsmannen

16.00 - 16.15 Förflyttning

16.15 - 17.00 Thinking through visuals, Nick Sousanis, Aula Magna (via videolänk från San Fransisco)

17.00 - 17.15 Utdelning av Carin Rosanders pris och Inger Lindbergs pris, Aula Magna

17.15 - 18.30 Konferensmingel, Aula Magna

 

Program fredag 12 oktober 2018

08.30 - 09.30 Grammar as a tool for learning literacy - Debra Myhill, Aula Magna

09.30 - 10.00 Kaffe

10.00 - 11.00 Å lære å lese skolens tekster, leseundervisning i et flerspråklighetsperspektiv - Lise Iversen Kulbrandstad, Aula Magna

11.00 - 12.15 Stående lunch

12.15 - 13.15 Valbara presentationer:

Titel Presentatör Målgrupp Lokal
Lärares språkliga fokus i fysikundervisningen Jenny Uddling grund 4-9 Spelbomskan
Litteracitet genom interaktion Sari Vuorenpää grund B3
Läsundervisning i flerspråkiga miljöer: lärares uppfattningar och strategier Monica Bravo Granström grund B5
Samarbete gynnar språkutveckling Elisabeth Karlsson och Ulf Ståhlgren grund 1-6 E319
Workshop: Teaching with grammar as a tool Debra Myhill grund A5137
Uppdrag literacy – med klassrummet som arena Ewa Jacquet och Maria Danielsson grund Bergsmannen

13.15 - 13.30 Förflyttning

13.30 - 14.30 Valbara presentationer från båda spåren:

Titel Presentatör Målgrupp Lokal
Delat ledarskap i en omfattande kompetensutvecklingsinsats Carlsson, Nelson och Råsmark grund B3
Avatarens betydelse i en spelifierad litteraturundervisning Stina Thunberg gy, språkintro, grund 7-9 Mimer
Elevers och föräldrars uppfattningar om flerspråkig litteracitetsutveckling Svensson, Khalid och Melkersson grund E306
Hur ser NO-lärare på läsande och skrivande? INSTÄLLT

Maaike Hajer INSTÄLLT

grund 7-9 E319
Litteraturläsning i en interkulturell lärmiljö Ulla Damber grund 1-3 B4
Textaktiviteter för en smidigare övergång till högre studier Ingrid Lennartsson Hokkanen och Maria Eklund Heinonen gy, vux, uni C6
Mobiler och mobilappar som redskap för språkutvecklingen Linda Bradley språkintro, gy, sfi, vux B5
Svenska från dag 1: ett bidrag till nyanländas sociala inkludering? Andreas Fejes sfi, vux D7
Workshop: Arbejdsrettet andetsprogsundervisning i praksis Michael Svendsen Pedersen sfi, vux, yrkesintro Polstjärnan
Konsten att undervisa om ord Ingegerd Enström gy, sfi, vux Aula Magna

14.30 - 15.00 Fika och förflyttning

15.00 - 16.00 Literacy learning and teaching in the multilingual classroom - Peter Freebody, Aula Magna

16.00 - 16.15 Konferensen avslutas - Karin Sandwall, föreståndare för Nationellt centrum för svenska som andraspråk

Sidans topp