Andreas Fejes
Andreas Fejes

I samband med de senaste årens migrationsrörelser har regeringen avsatt omfattande resurser för att stötta verksamhet som erbjuder vuxna nyanlända möjlighet att lära sig svenska språket och erhålla samhällsintroduktion. I ett pågående forskningsprogram - migration, lärande och social inkludering - riktas intresset mot hur olika former av sådana studier kan bidra till migranters sociala inkludering. Här presenteras de första resultaten från en av delstudierna med fokus på svenska från dag 1, en verksamhet som finansieras av staten och som framförallt bedrivs i regi av studieförbund. Här erbjuds asylsökande introduktion till svenska språket och samhället. I delstudien genomfördes sammantaget intervjuer med 46 asylsökande, 8 cirkelledare och 9 verksamhetsansvariga på tre orter där ABF bedriver denna form av verksamhet: en storstad, en mellanstor stad och glesbygd. Studiens resultat sätt också in i forskningsprogrammets vidare sammanhang där även studier av SFI och Språkintroduktion på gymnasieskola och folkhögskola ingår.

Om presentatören

Andreas Fejes är professor i vuxenpedagogik vid Linköpings universitet. Han är bland annat  ordförande i Mimer, nationellt program för folkbildningsforskning och redaktör för European Journal for Research on the Education and Learning of adult. Han har tillsammans med Magnus Dahlstedt nyligen publicerat antologin Skolan, marknaden och framtiden.

Målgrupp

Av intresse för: sfi, vuxenutbildning

Nyckelord: svenska från dag 1, studieförbund