Line Møller Daugaard
Line Møller Daugaard

Åhörarkopior Line Møller Daugaard (6409 Kb)

Udgangspunktet for denne præsentation er det tiårige forsknings- og udviklingsprojekt Tegn på sprog (2008 - 2018). I projektet har en forskergruppe fulgt fem danske skoleklasser kendetegnet ved en høj grad af sproglige mangfoldighed gennem et helt grundskoleforløb.

Med afsæt i en socialsemiotisk forståelse af skriftsprogstilegnelse som en proces, hvorigen nem børn aktivt og kreativt skaber betydning ud fra de forskellige sociale fællesskaber, de indgår i, har vi fulgt de flersprogede børns møde med skriftsproget og literacyudvikling gennem skoletiden tæt. Desuden har vi i et tæt og forpligtende samarbejde med klassens lærere udforsket de pædagogiske og didaktiske muligheder for at tilrettelægge en literacyundervisning, der i højere grad tager afsæt i flersprogede elevers sproglige forudsætninger, behov og ressourcer. I præsentationen fremlægges erfaringer fra 10 års unikt samarbejde mellem forskere og lærere om flersprogethed og literacy i danske skoler.

Præsentationen holdes på forståeligt dansk med tanke på et skandinavisk publikum.

Om presentatören

Line Møller Daugaard er docent i Sprogpædagogisk praksis i VIA University College i Aarhus, Danmark. Hun har skrevet ph.d.-afhandling om modersmålsundervisning i den danske grundskole og forsker og underviser i flersprogethed i dagtilbud og skole.

Målgrupp

Av intresse för: grundskolan

Nyckelord: flerspråkighet, litteracitet, litteracitetsdidaktik, longitudinell studie