Ewa Bergh Nestlog
Ewa Bergh Nestlog

Åhörarkopior Ewa Bergh Nestlog (2148 Kb)

Presentationen bygger på ett forskningsprojekt om naturvetenskapligt inriktade texter skrivna av elever i en flerspråkig klass och den skrivundervisning som texterna skapats inom. Forskningen visar att läraren redan under de första tre skolåren kan ge eleverna möjligheter att utveckla naturvetenskaplig ämneslitteracitet för att visa sina kunskaper inom NO i skrift. Presentationen visar på olika sätt för lärare att se flerspråkiga elevers NO-kunskaper i skrivna texter.

Om presentatören

Ewa Bergh Nestlog, fil. dr i svenska språket med didaktisk inriktning vid Linnéuniversitetet, arbetar i lärarutbildningen och med lärarfortbildning. På uppdrag av Skolverket har hon arbetat med att ta fram moduler och bedriva handledarutbildning inom ramen för Läslyftet samt varit engagerad i utvecklingsarbete som rör språk- och kunskapsutvecklande undervisning inom ramen för satsningen ”Samverkan för bästa skola.

Målgrupp

Av intresse för: Grundskola, låg- och mellan

Nyckelord: Ämneslitteracitet, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt