Symposium 2018

Symposium 2018. Litteraciteter och flerspråkighet

Symposium för lärare i svenska som andraspråk

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) anordnar vart tredje år en nationell konferens som riktar sig till lärare och skolledare inom grundskolan, gymnasieskolan, sfi och vuxenutbildningen.

11-12 oktober 2018 var det dags för Symposium 2018 vid Stockholms universitet. Temat för konferensen var Litteraciteter och flerspråkighet. Litteracitet är ett brett och mångfacetterat begrepp, och av central betydelse för oss som lärare i svenska som andraspråk. Symposium 2018 tog upp upp och utforskade teman som flerspråkig litteracitet, ämneslitteracitet, multimodal litteracitet, kritisk litteracitet och digital litteracitet. Vi bjöd in både forskare och praktiker - med undervisningen i fokus.

Några av de som föreläste på Symposium 2018 var Qarin Franker, Debra Myhill, Lise Iversen Kulbrandstad, Jennifer Rowsell och Michael Svendsen Pedersen. En del föreläsningar spelades in och kan ses i efterhand.

Inspelade föreläsningar från Symposium 2018

Några av programpunkterna under Nationellt centrum för svenska som andraspråks (NC) tvådagarskonferens Symposium 2018 spelades in. Dessa föreläsningar kan man nu ta del av i efterhand.

Åhörarkopior från Symposium 2018

Nu finns åhörarkopior från NCs konferens "Symposium 2018 - Litteraciteter och flerspråkighet" att ta del av. Vi uppdaterar successivt sidan med fler åhörarkopior. De inspelade föreläsningarna kommer att publiceras efter redigering, vilket dröjer ett par veckor.

FRÅGOR OM ANMÄLAN

Symposium 2018

Frågor om registrering och betalning skickas till symposium2018reg@su.se

KONTAKT

Postadress
Nationellt centrum
för svenska som andraspråk
Institutionen för ämnesdidaktik
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Besöksadress
Universitetsvägen 10 E
Frescati, Stockholm
Södra huset, hus EF (paviljong mellan hus E och hus F), plan BV