Nedan återfinns programmet för vuxspåret i sin helhet, uppdelat på torsdag 13 oktober och fredag 14 oktober. Programmet för grundskole- och gymnasiespåret löper parallellt och även där finns föreläsningar som kan vara av intresse för dig som arbetar inom vuxenundervisning. Du kan välja föreläsningar från båda spåren.

På konferensens digitala plattform kan du även se programmen för båda spåren sida vid sida.

Klicka på länkarna för att läsa mer om innehållet i presentationen samt för att ta del av information om presentatörerna.

Med reservation för ändringar i programmet. 

Program torsdag 13 oktober 2022

09:00-9:15 Akademisk kvart. Tid för att kontrollera uppkoppling, ljud och bild samt för att se över dina programval.

09:15-09:30 Välkommen till Aula Magna – NC:s föreståndare Sofia Engman hälsar välkommen till Symposium 2022

09:30-10:30 Möjligheter till lärande – Andraspråksdidaktik i ett kritskt perspektivChristina Hedman, Anna Kaya och Josefin Nilsson

10:30-10:50 Paus

10:50-11:00 Presentation av Symposieboken 2022 – Kristina Aldén och Mikael Olofsson

11:00-11:45 Valbara presentationer:

Titel Presentatör Målgrupp
Möjligheter till lärande – andraspråksdidaktik för grundläggande skriftspråksutveckling på sfi, studieväg 1  Birgitta Ljung Egeland, Jenny Rosén, Annika Norlund Shaswar sfi
Flerspråkige assistenter i andrespråksundervisning for voksne nyankomne Marianne Eek sfi, grundvux
Elevinflytande på sfi – en verktygslåda för arbete med elevråd  Jessica Schedvin sfi
Litteracitetspraktiker och språklig förhandling under litteraturarbete med vuxna andraspråksinlärare  Robert Walldén grundskola 7–9, språkintro, grundvux
Utbildning i migrationens tid Helena Colliander, Andreas Fejes & Maria Rydell språkintro, sfi, grundvux, gymnasievux, folkhögskola, studieförbund

 

12:00-13:00 Lunch

13:00 - 14:00 Å, så fin stemme jeg har! Mashallah! Engasjement og empowerment gjennom samtaler i andrespråksklasserommet – Irmeline Kjelaas

14:00-14:10 Paus

14:10-15:10 Med flerspråkighet som utgångspunkt: Andraspråksdidaktik i ett kritiskt perspektivCarla Jonsson

15:10-15:30 Paus

15:30-16:15 Valbara presentationer:

Titel Presentatör Målgrupp
Den luktar illa! Jag vill byta! Drama som metod och förhållningssätt på SFI Jenny Lindgren & Ingrid Wirengren sfi
FOCUS i Perú – passar det i Piteå? Beatrice Johansson & Qarin Franker språkintro, sfi, grundvux
Viktigt på riktigt – undervisning där deltagarna skapar innehållet Fatima Grönblad förskola, grundskola 1–9, gy, sfi, grundvux, gymnasievux
Varför kräva att vi alla ska skriva lika? Emma Almingefeldt grund 7–9, språkintro, gy, sfi, grundvux, gymnasievux
Hinder och möjligheter för nyanländas språkinlärning Afrah Abdulla  sfi, grundvux, gymnasievux

 

Program fredag 14 oktober 2022

08:30-09:30 Identity, Investment, and Storybooks Sweden for a Multilingual FutureBonny Norton

09:30-09:40 Paus

09:40-10:40 Valbara presentationer:

Titel Presentatör Målgrupp
För att lyfta dom att lära sig svenska också  Flerspråkigt stöd i Sfi Julia Myllylä & Oliver St John sfi, grundvux
Digital informationssökning i svenska som andraspråk inom vuxenutbildningen – möjligheter och utmaningar Anna-Lena Godhe & Jens Ideland grundskola 7–9, sfi, grundvux
Skrivande och skrivundervisning i svenska som andraspråk på grundläggande och gymnasial nivå inom vuxenutbildning – hur, vad och varför? Clara Palm sfi, grundvux, gymnasievux
Förståelse handlar om samarbete. Kollegors samtalspraktiker inom äldreomsorgen. Aina Bigestans & Gunlög Sundberg sfi, grundvux, gymnasievux
Blir KLIVA ett steg i rätt riktning? Michaela Zankl sfi, grundvux, gymnasievux

 

10:40-11:00 Paus

11:00-12:00 Andraspråk i ett kritiskt perspektiv – varför og hur?Michael Svendsen Pedersen

12:00-13:00 Lunch

13:00-13:45 Valbara presentationer:

Titel Presentatörer Målgrupp
Vem är Greta? Att arbeta med kritisk litteracitet inom sfi Berit Lundgren & Jenny Rosén sfi
Ämnesintegrering för kortutbildade på sfi Fredrik Ilberg & Tina Stoor sfi
Lärarrespons på vuxna andraspråkslärares skriftliga texter Liivi Jakobson gymnasiet, sfi, grundvux, gymnasievux
Argumentationsskrivande inom grundläggande vuxenutbildning – en utmaning för lärare och elever Hanna Sandgaard Ekdahl & Robert Walldén grundskolan 7–9, gymnasiet, grundvux, gymnasievux
Vuxenutbildningen kvalitetsproblem Johanna Mufic gymnasiet, sfi, grundvux, gymnasievux

13:45-14:05 Paus

14:05-14:25 SVA-agent 2022 – med rätt att läraKarin Sandwall och Sofia Engman

14:25-14:45 Avslutning – Sofia Engman