Välkommen till vårt nationella symposium 2022!
Möjligheter till lärande - andraspråksdidaktik i ett kritiskt perspektiv

 • 13–14 oktober 2022
 • Avgift: 1 800kr exkl moms före den 16 april 2022.
 • Därefter 2 600kr exkl moms.
 • Anmälan: Öppnar i februari 2022
 • I avgiften ingår den eftertraktade symposieantologin där ett tjugotal av konferensens presentationer fördjupas!

Under två heldagar diskuteras svensk, nordisk och internationell forskning med tydlig didaktisk koppling för undervisning av elever med svenska som andraspråk. Symposiet riktar sig i första hand till sva- och sfi-lärare, men också till lärare i andra ämnen som undervisar flerspråkiga elever i grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, samt utvecklingspedagoger, skolutvecklare och skolledare med ansvar för flerspråkiga elevers språk- och kunskapsutveckling.

Temat Möjligheter till lärande – andraspråksdidaktik i ett kritiskt perspektiv rymmer frågor om såväl elevers möjligheter till lärande såväl som lärares handlingsutrymme för medvetna didaktiska val. Det kritiska perspektivet ser vi i dubbel bemärkelse, dels som frågor om makt, identitet och delaktighet, dels som ett utforskande av undervisningen och de förutsättningar som finns. 

Konferensen är digital

Den här gången erbjuder vi en digital konferens med möjlighet att delta från sitt eget vardagsrum, eller varför inte sitta tillsammans med kollegorna på skolan? Vi bygger upp en proffsig studiomiljö i Aula Magna och direktsänder plenarföreläsningarna till er. För de valbara parallella passen möts ni i ett mindre format. Ni interagerar med föreläsarna och andra deltagare via chatt och i sociala medier. Tillsammans skapar vi en känsla av gemenskap. Tidigare år har symposiet snabbt blivit fullt och vi har lagt upp inspelade föreläsningar på webben för dem som inte fått plats. Denna gång har vi inget maxtak utan alla är välkomna att delta live!

Program

Vi erbjuder ett varierat program med fler än 50 föreläsningar, samtal och workshops med plenarföreläsare som:

 • Christina Hedman, Josefin Nilsson och Anna Kaya, Stockholms universitet: Möjligheter till lärande –andraspråksdidaktik i ett kritiskt perspektiv
 • Bonny Norton, University of British Colombia: Identity, Investment, and Storybooks for a Multilingual Future
 • Michael Svendsen Pedersen, Roskilde University: Andraspråksundervisning i vuxenutbildningen – ett kritiskt perspektiv
 • Kristina Danielsson, Stockholms universitet: Multimodala perspektiv på meningsskapande i språkligt heterogena klassrum
 • Carla Jonsson: Med flerspråkighet som utgångspunkt: andraspråksdidaktik i ett kritiskt perspektiv
 • Susan Adams och Angelica Granqvist, Butler university & Vallentuna kommun: Collaborating to Empower Immigrant Students by Giving Voice to Photos
 • Irmelin Kjelaas: Institutt for læreutdanning, NTNU, Norge: Mestring og myndiggjøring gjennom samtaler i andrespråksklasserommet
 • Karin Sandwall, Stockholms universitet: Sva-agent 2022 – med rätt att lära

Samt många parallella valbara livesända föreläsningar!
Mer information om konferensen sprids kontinuerligt i sociala medier med #Sympos22 samt på vår webbplats www.andrasprak.su.se