Vuxkonferenser

En vuxenutbildning - bättre möjligheter? Vuxkonferens 2013

NC anordnade en vuxkonferens i Stockholm 21-22 november 2013 för att belysa och föra diskussion kring de förändringar som den grundläggande vuxenutbildningen och sfi genomgår och kommer att genomgå. Under konferensen presenterades aktuella statliga utredningar och forskning. Vidare presenterades pågående utvecklingsprojekt inom vuxenutbildningens verksamheter.

Möjligheter till andraspråksutveckling? Vuxkonferens 2012

NC anordnade en vuxkonferens i Stockholm 22-23 november 2012 om pågående utredningar och kommande förändringar inom sfi och grundläggande vuxenutbildning.

KONTAKT

Postadress
Nationellt centrum
för svenska som andraspråk
Institutionen för språkdidaktik
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Besöksadress
Universitetsvägen 10 E
Frescati, Stockholm
Södra huset, hus EF (paviljong mellan hus E och hus F), plan BV