Konferenser och symposier

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Nationellt centrum för svenska som andraspråk
  4. Konferenser och symposier
Konferenser och symposier

Äntligen! Nu är anmälan till Symposium 2022 öppen

Välkommen till vår digitala konferens med tema ”Möjligheter till lärande – andraspråksdidaktik i ett kritiskt perspektiv”! Välj mellan fler än 50 föreläsare som belyser temat ur olika perspektiv.

Vadan och varthän? Dåtid, nutid och framtid för svenska i ett andraspråksperspektiv.

NC bjöd den 16 januari 2020 in till en konferens "Vadan och varthän? Dåtid, nutid och framtid för svenska i ett andraspråksperspektiv". NC ville samla forskare och utbildningsaktörer för att ta avstamp i ämnets utveckling hittills och blicka framåt för att formulera vad som behöver göras framöver gällande forskning, undervisning och utbildningspolitiskt arbete kring svenska i ett andraspråksperspektiv. Här kan du ta del av konferensen i efterhand.

Åhörarkopior och relaterade länkar från Språkintrokonferensen 2019

21 - 22 mars 2019 anordnade NC en konferens om språkintroduktionsprogrammet med temat "Nyanlända ungdomars språkutveckling i en digital tid - organisation och undervisning". Nu finns åhörarkopior och relaterade länkar från konferensen att ta del av.

Symposium för lärare i svenska som andraspråk

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) anordnar vart tredje år en nationell konferens som riktar sig till lärare och skolledare inom grundskolan, gymnasieskolan, sfi och vuxenutbildningen.

11-12 oktober 2018 var det dags för Symposium 2018 vid Stockholms universitet. Temat för konferensen var Litteraciteter och flerspråkighet. Litteracitet är ett brett och mångfacetterat begrepp, och av central betydelse för oss som lärare i svenska som andraspråk. Symposium 2018 tog upp upp och utforskade teman som flerspråkig litteracitet, ämneslitteracitet, multimodal litteracitet, kritisk litteracitet och digital litteracitet. Vi bjöd in både forskare och praktiker - med undervisningen i fokus.

Några av de som föreläste på Symposium 2018 var Qarin Franker, Debra Myhill, Lise Iversen Kulbrandstad, Jennifer Rowsell och Michael Svendsen Pedersen. En del föreläsningar spelades in och kan ses i efterhand.

Konferenser och symposier

Här finns information om de konferenser som Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) anordnar.

KONTAKT

Postadress
Nationellt centrum
för svenska som andraspråk
Institutionen för språkdidaktik
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Besöksadress
Universitetsvägen 10 E
Frescati, Stockholm
Södra huset, hus EF (paviljong mellan hus E och hus F), plan BV