Aktuellt

  • Många oklarheter kring språk- och samhällskunskapskrav 2021-01-20 Med anledning av delbetänkandet kring språk- och samhällskunskapskrav för svenskt medborgarskap (SOU 2021:2) vill NC lyfta en rad frågor kring vad förslagen i betänkandet kan komma att innebära för nyanlända vuxna och för vuxenutbildningen.
  • Kan man inte längre undervisa i svenska och sva i samma klass efter kursplanerevideringen? 2021-01-04 Eftersom det från juli 2021 blir ökade skillnader mellan grundskolans kursplaner i svenska och svenska som andraspråk (sva) är det många som hör av sig och undrar vad detta kommer få för konsekvenser för skolans organisering av undervisningsgrupper. Kan man inte längre undervisa i svenska och sva i samma undervisningsgrupp?
  • Jämförelser av reviderade Lgr 11-kursplaner i sva och sve 2021-01-04 Nu har regeringen fattat beslut om ändrade kursplaner i grundskolan, sameskolan och specialskolan. Kursplanerna börjar att gälla den 1 juli 2021. Vi på Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) har sammanställt en jämförelse mellan den nuvarande och den reviderade versionen av sva-kursplanen samt en jämförelse mellan de reviderade kursplanerna i svenska och svenska som andraspråk.
  • NC välkomnar KLIVA - Stärkt kvalitet och likvärdighet inom vuxenutbildningen 2020-12-01 Tisdag 1 december överlämnades utredningen Stärkt kvalitet och likvärdighet inom vuxenutbildningen till ansvarig minister Anna Ekström. NC välkomnar förslagen i utredningen.

KONTAKT

Postadress
Nationellt centrum
för svenska som andraspråk
Institutionen för språkdidaktik
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Besöksadress
Universitetsvägen 10 E
Frescati, Stockholm
Södra huset, hus EF (paviljong mellan hus E och hus F), plan BV

NC i sociala medier

NC i sociala medier NC på Facebook NC på Instagram NC på Linkedin NC på Twitter NC på YouTube

NC på twitter