Litteratur

Nyanlända - litteratur

Här finns tips på facklitteratur som är speciellt intressant för dig som arbetar med nyanlända elever inom grundskola och språkintroduktion.

Fler tips på övrig litteratur finns under vår sida publikationer.

Nytt bedömningsstöd för nyanlända elevers språkutveckling

Skolverkets efterlängtade bedömningsstöd för nyanlända elevers språkutveckling finns nu tillgängligt. "Bygga svenska" är ett bedömningsstöd för lärare som undervisar nyanlända elever i grundskolan och på språkintroduktionsprogrammet. Materialet finns i dagsläget för årskurserna 7–9 och språkintroduktion.

Stödmaterial om alfabetisering

Detta stödmaterial vänder sig till dig som är lärare och undervisar vuxna i grundläggande litteracitet inom sfi eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå men passar även för lärare som undervisar på språkintroduktion. Materialet är framtaget för att visa ur ett didaktiskt perspektiv hur vuxna elever med kort eller ingen skolbakgrund kan stöttas i sin läs- och skrivinlärning. I materialet, som kan användas för självstudier eller i skolans kollegiala utveckling, finns en bok bestående av kunskapsöversikt, fristående webbtexter och ett 20-tal filmer som behandlar just detta.

Vilka digitala verktyg kan användas i litteracitetsundervisningen?

Här ges konkreta tips på appar, program och andra digitala resurser som lämpar sig för grundläggande läs- och skrivundervisning inom sfi, svenska som andraspråk på grundläggande nivå samt språkintroduktion.

Allmänna råd utbildning för nyanlända elever

Nya allmänna råd om utbildning för nyanlända elever

Nyanlända elevers kunskaper ska bedömas inom två månader. Dessutom har nyanlända möjlighet att få en prioriterad timplan och att få viss del av undervisningen i en förberedelseklass. Det är några av de förändringar som nu träder i kraft och därför fastställer Skolverket nya allmänna råd om utbildning för nyanlända elever.

Nihad Bunar

Nyanlända och lärande - inspelad föreläsning

Föreläsning med professor Nihad Bunar: "Nyanlända och lärande - mottagande och inkludering". Föreläsningen spelades in i Farsta, Stockholm, den 16 september 2015.

Nytt inspirationsmaterial - Skolgång för nyanlända elever

Nytt inspirationsmaterial från SKL och Skolverket med exempel på hur olika kommuner i Sverige valt att organisera mottagandet av nyanlända elever och hur de arbetar för att ge dem så goda förutsättningar som möjligt för lärande och skolgång.

PROJEKTLEDARE

Nyanlända elever

Anna Kaya

Josefin Nilsson

KONTAKT

Postadress
Nationellt centrum
för svenska som andraspråk
Institutionen för språkdidaktik
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Besöksadress
Universitetsvägen 10 E
Frescati, Stockholm
Södra huset, hus EF (paviljong mellan hus E och hus F), plan BV