Styrdokument

Styrdokument - nyanlända

För nyanlända elever inom grundskolan gäller grundskolans styrdokument och för nyanlända inom gymnasieskolan gäller gymnasieskolans styrdokument. I gymnasieförordningen finns beskrivet vad som gäller för språkintroduktion.

Allmänna råd utbildning för nyanlända elever

Nya allmänna råd om utbildning för nyanlända elever

Nyanlända elevers kunskaper ska bedömas inom två månader. Dessutom har nyanlända möjlighet att få en prioriterad timplan och att få viss del av undervisningen i en förberedelseklass. Det är några av de förändringar som nu träder i kraft och därför fastställer Skolverket nya allmänna råd om utbildning för nyanlända elever.

NC kommenterar nya förslagen rörande utbildning för nyanlända elever

Regeringen har presenterat ett flertal förslag för att förbättra skolresultaten för nyanlända elever. Förslagen innebär bland annat förlängd skolplikt, möjlighet att prioritera svenskämnet före andra och extra undervisningstid i svenska. Här ger Nationellt centrum sina kommentarer till förslagen.

Stödmaterial för språkintroduktion

I detta stödmaterial lyfts områden och aspekter fram som kan vara viktiga att tänka på för lärare och rektorer som arbetar med introduktionsprogrammet språkintroduktion.

PROJEKTLEDARE

Nyanlända elever

Anna Kaya

Josefin Nilsson

KONTAKT

Postadress
Nationellt centrum
för svenska som andraspråk
Institutionen för språkdidaktik
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Besöksadress
Universitetsvägen 10 E
Frescati, Stockholm
Södra huset, hus EF (paviljong mellan hus E och hus F), plan BV