Vi har en facebook-grupp där vi diskuterar allt som rör svenska som andraspråk. Välkommen att ansöka om att gå med:

NC har dessutom ett antal facebook-grupper med olika inriktningar. Välkommen att ansöka om att gå med i: