Temat för Symposium 2021 kommer att vara Möjligheter till lärande – andraspråksdidaktik i ett kritiskt perspektiv. Det kritiska perspektivet tänker vi oss i dubbel bemärkelse, dels som frågor om makt och delaktighet och dels som ett utforskande av undervisningen och de förutsättningar som finns för att göra medvetna didaktiska val. I det kritiska perspektivet ryms lärares och elevers handlingsutrymme och agens för ökade möjligheter till lärande.

Exempel på frågor som kan rymmas inom temat är:

  • Vad innebär andraspråksdidaktik – för olika elever, i olika ämnen, i olika skolformer?
  • Vilka förutsättningar krävs för att rektor ska kunna organisera för kvalitativ undervisning som gynnar elevers andraspråksutveckling och lärande?
  • Hur kan handlingsutrymmet för lärare i svenska som andraspråk användas och stärkas?
  • Hur kan undervisningen planeras och genomföras för att tillvarata och använda flerspråkiga och multimodala resurser för ökade möjligheter till lärande?
  • Hur kan interaktion i undervisningen bidra till att stärka elevernas röster och identitet?

Call for abstracts

Foto: Nikas Björling

Om du som lärare eller forskare har en idé om en tänkbar presentation/seminarium/workshop (ca 45 min), som kan gå in under detta tema, så är du välkommen att skicka en innehållsbeskrivning (200-300 ord) till oss eller gärna en filmad beskrivning, tillsammans med en kort presentation av dig själv.

Vi är intresserade av presentationer av såväl forskningsprojekt (anpassade till målgruppen lärare), liksom lärares både större och mindre egna utvecklingsarbeten och undervisningsexempel som kan passa temat. Vi tar mer än gärna emot förslag på flera olika nivåer så tveka inte att skicka in ditt abstract. Du är också välkommen att höra av dig med frågor. Skicka ditt abstract till symposium2021@andrasprak.su.se. Ange ”abstract sympos21” i ämnesraden. Vi vill ha ditt abstract senast 15 september 2020 och vi återkommer med svar senare under hösten.

Konferensens målgrupp

Målgruppen för konferensen är i första hand lärare i svenska som andraspråk i grundskola, gymnasium och vuxenundervisning, men också lärare i andra ämnen som undervisar flerspråkiga elever samt skolutvecklare och skolledare med ansvar för flerspråkiga elevers språk- och kunskapsutveckling.

Anmälan

Anmälan till Symposium 2021 kommer öppnas under våren och anmälningslänk kommer finnas tillgänglig på NCs webbplats.