Det är viktigt att nyanlända elever på gymnasiets språkintroduktion inte bara lär sig svenska.

– Det är inte tanken att man ska låta utvecklingen i andra ämnen stanna upp i väntan på att språket utvecklas, säger Monica Lindvall på Nationellt centrum för svenska som andraspråk.

Språkintroduktionseleverna på Enskede Gårds gymnasium vill vidare så fort som möjligt. För vägledaren Volkan Serengil är utmaningen att skapa realistiska förväntningar och hålla motivationen uppe.