Materialet består av en kommenterande text samt i en bilaga ett exempel på hur en individuell studieplan kan utformas. Du kan också ladda ner ett formulär (wordfil) för att upprätta en studieplan för den enskilde eleven.

Även verksamheter som bedriver utbildning som motsvarar kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna samt utbildning i svenska för invandrare kan använda sig av detta material.

Materialet kan laddas ner från Skolverkets webbplats.